სინამდვილეში რა მოხდა აღდგომის დღეს?


ეს არის თარგმანი: What really happened at Easter? მიერ New Christian Bible Study Staff

თარგმნა ქართული ენა მიერ The NCBSP AI team


აღწერა:

რას ასწავლის ახალი ეკლესია აღდგომის შესახებ? მოკლე კითხვაა, მაგრამ ის დაკავშირებულია დაკავშირებული იდეების დიდ ქსელთან. არ შეიძლება პასუხი გასცეს მას ხმაში, ისე მომაკვდავს, ასე რომ მომიტანე ...

შექმნილი ან თარგმნილია: The NCBSP AI team

შექმნის თარიღი: 2020

კრედიტი: The original text of this commentary or article was written by the staff or volunteers of the New Christian Bible Study Project, between 2014 and 2020. This translation was then generated using machine translation, either using DeepL's model, or Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

საავტორო უფლებები: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

ლიცენზია: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - იხილეთ ტერმინები


შემოთავაზებული ციტირება:

სინამდვილეში რა მოხდა აღდგომის დღეს?. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

გადათარგმნა: