უნდა წარმოვიდგინოთ უფალი? თუ ასეა, როგორ?


ეს არის თარგმანი: Should we picture the Lord? If so, how? მიერ Rev. Dan Goodenough

მანქანაში ნათარგმნი ქართული ენა

აღწერა:

"უხილავ ღმერთთან შეერთება ჰგავს სამყაროს თვალის დაჭერას, რომლის დასასრულიც სცილდება..."

შექმნის თარიღი: 2023

კრედიტი: New Christian Bible Study machine translation team.

საავტორო უფლებები: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

ლიცენზია: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - იხილეთ ტერმინები

შესახებ: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


შემოთავაზებული ციტირება:

უნდა წარმოვიდგინოთ უფალი? თუ ასეა, როგორ?. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


უკან