Ukholo Lwangempela kanye Nemibono Enhle Engabalulekile


ეს არის თარგმანი: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions მიერ Jared Buss

მანქანაში ნათარგმნი isiZulu

აღწერა:

Izwe libonakala lithi inkolo ayiselaphanga lutho, ngakho kuyisisindo esifile isizwe sesintu esingasilahla. Kodwa lokhu kungemuva.

შექმნის თარიღი: 2023

კრედიტი: New Christian Bible Study machine translation team.

საავტორო უფლებები: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

ლიცენზია: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - იხილეთ ტერმინები

შესახებ: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


შემოთავაზებული ციტირება:

Ukholo Lwangempela kanye Nemibono Enhle Engabalulekile. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


უკან