რეალური რწმენა და შეუსაბამო ლამაზი ცნებები


ეს არის თარგმანი: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions მიერ Jared Buss

მანქანაში ნათარგმნი ქართული ენა

აღწერა:

როგორც ჩანს, სამყარო ამბობს, რომ რელიგიამ არაფრისგან არ განგვკურნა, ასე რომ, ეს არის მკვდარი წონა, რომელიც კაცობრიობას შეუძლია გაათავისუფლოს. მაგრამ ეს უკუღმაა.

შექმნის თარიღი: 2023

კრედიტი: New Christian Bible Study machine translation team.

საავტორო უფლებები: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

ლიცენზია: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - იხილეთ ტერმინები

შესახებ: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


შემოთავაზებული ციტირება:

რეალური რწმენა და შეუსაბამო ლამაზი ცნებები. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


უკან