Goddelijke Voorzienigheid # 107

By ემანუელ შვედენბორგი

შეისწავლეთ ეს პასაჟი.

  
/ 340  
  

107. De vorm van deze regering kan enigermate door vergelijkingen worden gezien. De hemelse liefde met de aandoeningen van het goede en ware en de inzichten daaruit, en tegelijk met de verkwikkelijke dingen van de aandoeningen ervan en het denken daaruit, kan worden vergeleken met een boom die gekenmerkt is door zijn takken, bladeren en vruchten. De liefde van het leven is die boom, de takken met de bladeren zijn de aandoeningen van het goede en ware en de inzichten ervan, en de vruchten zijn de verkwikkelijke dingen van de aandoeningen met het denken ervan. Maar de helse liefde met haar aandoeningen van het boze en valse, wat begeerten zijn en tegelijk met de verkwikkelijke dingen van de begeerten ervan en het denken daaruit, kan vergeleken worden met een spin en haar rondom geweven web. De liefde zelf is de spin, de begeerten van het boze en valse met de innerlijke listigheden ervan, zijn de netvormige draden vlak bij de zetel van de spin; en de verkwikkelijke dingen van de begeerten ervan met de geslepenheden zijn de meer verwijderde draden waar de vliegen in de vlucht worden gevangen en opgegeten.

  
/ 340  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl