เฉลยธรรมบัญญัติ 21:23

Სწავლა

     

23 อย่าให้ศพค้างอยู่ที่ต้นไม้ข้ามคืน ท่านจงฝังเขาเสียในวันเดียวกันนั้น (ด้วยว่าผู้ที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ต้องถูกสาปแช่งโดยพระเจ้า) ท่านอย่ากระทำให้แผ่นดินของท่านซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกนั้นเป็นมลทิน"


კომენტარი ამ ლექსზე  

By Alexander Payne

Verse 23. You shall not permit any remnant of this evil to remain in the proprium through the period of temptation to succeeding states of regeneration, but shall entirely reject it in the state in which its malignity has been fully perceived (for evils that are seen and acknowledged separate the soul from all spiritual life if not removed); that the holy states be not denied, with which the soul is gifted by the Divine Love and Wisdom in regeneration. (See also Apocalypse Explained 655.)
Many thanks to Philip Pope for the permission to use his 2003 translation of the English King James Version Bible into Thai. Here's a link to the mission's website: www.thaipope.org