Psaltaren 19:4

Სწავლა

       

4 det är ej ett tal eller språk vars ljud icke höres.