Psaltaren 19:1

Სწავლა

       

1 För sångmästaren; en psalm av David.