ბიბლია

Matthew 17:24-27 : The Temple Tax

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

24 And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute?

25 He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?

26 Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free.

27 Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee.

შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

კომენტარი ამ ამბის შესახებ:

ისტორიები:

განმარტება (s) ან ცნობები სვედენბორგის ნამუშევრებიდან:

Arcana Coelestia 6394

Apocalypse Revealed 405

აჩვენეთ სვედენბორგის ავტობიოგრაფიული ნამუშევრები

ბიბლიის შესწავლა:

Being Mindful of the Things of God

Prepared as a Bride

კომენტარი

Incorporating the New

By Rev. Todd Beiswenger


მუსიკის მოსმენის გასაგრძელებლად, ახალ ფანჯარაში გააგრძელეთ აუდიოს მოსმენა.

There's an old saying that says, "When the student is ready the master will appear." The idea is that the student must incorporate everything they've already been taught into their life before the next master will come to teach them the next steps. We see something similar in the Word, where Jesus opens the eyes of Peter, James and John to a new spiritual reality, but now they have a difficult time trying to synthesize what they've just been taught with everything they've always believed. *note - Pastor offers his apologies where he mistakenly says in this audio that the "spiritual serves the natural"... he meant to say, "natural serves the spiritual."

(რეკომენდაციები: Arcana Coelestia 6394; Matthew 17:24-27, 17:14-20; The Apocalypse Explained 64, 405)


გადათარგმნა: