Psalmi 65:6

Სწავლა

              |

6 Koji si postavio gore svojom silom, opasao se jačinom,