Jov 27:7

Სწავლა

     

7 Neprijatelj moj biće kao bezbožnik, i koji ustaje na me, kao bezakonik.