აირჩიეთ წიგნი, რომ დაიწყოთ კითხვა.

Pyatiknizhie Moiseya (Makariya 1825)

წმინდა ბიბლია

Start reading

საავტორო უფლებები / ატრიბუტიკა:

Russian: Makarij Translation (Pentateuch) (1825)The Pentateuch of Moses in Russian (archimandrite Makarij translation) or 1825

The electronic edition comes from Sergej A. Fedosov's Slavic Bible for Windows (http://come.to/sbible)

ლიცენზია — Public domain