Salmenes 45:12

Სწავლა

     

12 og la kongen ha sin lyst i din skjønnhet! For han er din herre, og du skal falle ned for ham.