၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:12

Სწავლა

       

12 ဧလိရှဲသည် ကြည့်မြင်လျှင် ငါ့အဘ၊ ငါ့အဘ၊ ဣသရေလရထား၊ ဣသရေလမြင်းပါတကားဟု ဟစ် သော်လည်း၊ နောက်တဖန် ဧလိယကိုမမြင်ရ။ မိမိအဝတ်ကို ကိုင်၍ နှစ်ပိုင်းဆုတ်လေ၏။


კომენტარი ამ ლექსზე  

By Henry MacLagan

Verse 12. But those who have conscience, in the corrupted state of the church, perceive the true quality of the Word from the love of good, and the love of truth, which involve the doctrine of the true spiritual church, and form its intellectual principle; but in the state of desolation, Divine Truth disappears; wherefore there is mourning on account of lost truth, and, so far, disjunction of interior truths from those which are exterior.