Habaku 1:16

Სწავლა

             |

16 Cha hawhpa vâta a sao lâta atheihna hlâ ta, a sao lâta rohpahâhpa rao ta; âmo vâta a tovyuh laipa ta niepa hluhpi a hnei haw vâta.