აირჩიეთ წიგნი, რომ დაიწყოთ კითხვა.

Kempton Translation

წმინდა ბიბლია

საავტორო უფლებები / ატრიბუტიკა: 2019

For details about this translation, visit: www.kemptonproject.org.

---
The Kempton translation includes markings; here's a brief digest of their meanings:

- Two dots, as in "little·​·child", are used to join two words that translate a single Greek or Hebrew word. Similarly, the two dots in "deliver· him ·up", mean that "deliver up" translates one word of the original language, and "him" translates another word.

- Small italics indicate words not present in the Hebrew or Greek, but inserted by the translators to make the meaning clearer in English.

- Normal sized italics indicate words not present in Hebrew or Greek, but that are inserted in Swedenborg's Latin translation of the text.

- The little marks following words show that each one translates a different Hebrew word, as in Astounded, Astounded ◦, Astounded▵, Astounded ▫.

- A superscript asterisk indicates a footnote, e.g. Magi*.
---

More details are contained in the "Companion Booklet" that's downloadable from the Kempton Project website.

ლიცენზია — Copyright by the Kempton New Church. All rights reserved.


ამ საიტზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ბიბლია კომფორტულ ფორმატში და გამოიყენოთ ისეთი ინსტრუმენტები, რომლებსაც გაეცნობით და გაიგებთ სიუჟეტების სიღრმისეულ მნიშვნელობებს, რომლებიც თქვენ უკვე იცით და გიყვართ.

აირჩიეთ წიგნი მარცხნიდან სიაში, ან დაიწყეთ კითხვა ქვემოდან მოყვანილი ერთ-ერთი ისტორიის.

თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ბიბლიის სხვა თარგმანები ზემოთ ჩამოთვლილი მენიუდან შერჩევით.გადათარგმნა: