2 Királyok 1:16

Სწავლა

     

16 És szóla néki: Ezt mondja az Úr: A miért követeket küldöttél tanácsot kérdeni Baálzebubhoz, Ekron istenéhez, mintha nem volna Izráelben Isten, a kinek a beszédébõl tanácsot kérdhetnél: azért fel nem kelsz ez ágyból, a melyben fekszel, hanem kétség nélkül meghalsz.


კომენტარი ამ ლექსზე  

By Henry MacLagan

Verse 16. And thence perception, that it is according to Divine Order, that since the wicked have sought salvation from the extreme evils and falsities of faith alone which is barren and desolate; and have neglected interior good and its truth, which are peculiar to the true spiritual church; therefore they cannot separate themselves from their false doctrine, and must be entirely vastated.