הושע 2:1

Სწავლა

             |

1 אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה׃