Tehilim 6

Სწავლა

  

1 למנצח בנגינות על־השמינית מזמור לדוד׃

2 יהוה אל־באפך תוכיחני ואל־בחמתך תיסרני׃

3 חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי׃

4 ונפשי נבהלה מאד [כ= ואת] [ק= ואתה] יהוה עד־מתי׃

5 שובה יהוה חלצה נפשי הושיעני למען חסדך׃

6 כי אין במות זכרך בשאול מי יודה־לך׃

7 יגעתי באנחתי אשחה בכל־לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה׃

8 עששה מכעס עיני עתקה בכל־צוררי׃

9 סורו ממני כל־פעלי און כי־שמע יהוה קול בכיי׃

10 שמע יהוה תחנתי יהוה תפלתי יקח׃

11 יבשו ויבהלו מאד כל־איבי ישבו יבשו רגע׃

Scroll to see more.