Λευιτικόν 10:6

Study

              

6 Και ειπεν ο Μωυσης προς τον Ααρων και προς τον Ελεαζαρ και προς τον Ιθαμαρ, τους υιους αυτου, Τας κεφαλας σας μη αποκαλυψητε, και τα ιματια σας μη διασχισητε, δια να μη αποθανητε και ελθη οργη εφ' ολην την συναγωγην· αλλ' οι αδελφοι σας, πας ο οικος του Ισραηλ, ας κλαυσωσι το καυσιμον το οποιον εκαμεν ο Κυριος·


კომენტარი ამ ლექსზე  

By Henry MacLagan

Verse 6. Also it is perceived by those who are in celestial and spiritual good and truth in the church, that the removal of profane worship, which outwardly appears holy, pr the removal of mere representative worship, ought not to cause mourning either inwardly or outwardly lest the separation of the External from the Internal should take place, and aversion from the Lord should follow; but nevertheless, those in the external church, are permitted to grieve on account of the loss, apparently, of true worship.    შიდა მნიშვნელობის შესწავლა

გადათარგმნა: