Λευιτικόν 10:11

Study

              

11 και δια να διδασκητε τους υιους Ισραηλ παντα τα διαταγματα, οσα ελαλησε Κυριος προς αυτους δια χειρος του Μωυσεως.


კომენტარი ამ ლექსზე  

By Henry MacLagan

Verse 11. And also, that the celestial heavens may flow into the spiritual with good and truth adapted to the state of the latter, which is worship from charity by means of faith, and is relatively imperfect.