Psalmien 45:12

Სწავლა

     

12 (H45:13) Tytär Tyyro ja kansan rikkaimmat etsivät lahjoillaan sinun suosiotasi.