2 kronikot 14:2

Სწავლა

     

2 Ja Aasa teki sitä, mikä oli hyvää ja oikeata Herran, hänen Jumalansa, silmissä.