Nehemiah 6:18

Სწავლა

       

18 Sillä monta oli Juudalaisista, jotka olivat vannoneet hänen kanssansa; sillä hän oli Sekanian Aran pojan vävy, ja hänen pojallansa Johananilla oli Mesullamin Berekian pojan tytär.


SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)