Genesis 22:21

Სწავლა

            |

21 Uusi, tema esmasündinu, Buusi, selle venna, Kemueli, Arami isa,