Leviticus 12:1

Სწავლა

              |

1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: