Exodus 31:12

Სწავლა

                 |

12 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: