Žalmy 54:3

Სწავლა

                 |

3 Bože, spasena mne učiň pro jméno své, a v moci své veď při mou.