Žalmy 41:12

Სწავლა

       

12 Abych odtud poznal, že mne sobě libuješ, když by se neradoval nade mnou nepřítel můj.