Jób 40:6

Სწავლა

     

6 Rozprostři prchlivost hněvu svého, a pohleď na všelikého pyšného, a sniž ho.