Jób 40:4

Სწავლა

     

4 Čili máš rámě jako Bůh silný, a hlasem jako on hřímáš?