Ezechiel 8:7

Სწავლა

                 |

7 I přivedl mne ke dveřům síně, kdež jsem uzřel, a aj, díra jedna byla v stěně.