նշագծել 4:6

Სწავლა

                 |

6 բայց երբ արեւը ծագեց, խանձուեց. եւ քանի որ արմատներ չունէր, չորացաւ: