聖書

 

Obadja 1

1917 års bibelöversättning         

内的意味を調べる

1 Detta är Obadjas syn. Så säger Herren, HE EN om Edom: Ett budskap hava vi hört från HE EN, och en budbärare är utsänd bland folken: »Upp, ja, låt oss stå upp och strida mot det!»

2 Se, jag skall göra dig ringa bland folken, djupt föraktad skall du bliva.

3 Ditt hjärtas övermod har bedragit dig, där du sitter ibland bergsklyftorna i den höga boning och säger i ditt hjärta: »Vem kan störta mig ned till jorden

4 Om du än byggde ditt näste så högt uppe som örnen, ja, om det än bleve förlagt mitt ibland stjärnorna, så skulle jag dock störta dig ned därifrån, säger HE EN.

5 När tjuvar komma över dig, och rövare om natten, ja då är det förbi med dig. Sannerligen, de skola stjäla så mycket dem lyster. När vinbärgare komma över dig, sannerligen, en ringa efterskörd skola de lämna kvar.

6 Huru genomsökt skall icke Esau bliva, huru skola ej hans dolda skatter letas fram!

7 Ut till gränsen skola de driva dig, alla dina bundsförvanter; dina vänner skola svika dig och skola taga väldet över dig. I stället för att giva dig bröd skola de lägga en snara på din väg, där du icke kan märka den.

8 Sannerligen, på den dagen, säger HE EN skall jag förgöra de vise i Edom och allt förstånd på Esaus berg.

9 Dina hjältar, o Teman, skola då bliva slagna av förfäran; och så skall var manEsaus berg bliva utrotad och dräpt.

10 Ja, för det våld du övade mot din broder Jakob skall du höljas med skam och bliva utrotad till evig tid.

11 På den dag då du lämnade honom i sticket, på den dagfrämlingar förde bort hans gods och utlänningar drogo in genom hans port och kastade lott om Jerusalem, då var ju ock du såsom en av dem.

12 Men se icke så med lust på din broders dag, på hans motgångs dag; gläd dig icke så över Juda barn på deras undergångs dag; spärra icke upp munnen så stort på nödens dag.

13 Drag icke in genom mitt folks port på deras ofärds dag; se ej så hans olycka med lust, också du, på hans ofärds dag; och räck icke ut din hand efter hans gods på hans ofärds dag.

14 Ställ dig icke vid vägskälet för att nedgöra hans flyktingar, och giv icke hans undsluppna till pris på nödens dag.

15 Ty HE ENS dag är nära för alla hednafolk. Såsom du har gjort, så skall man ock göra mot dig; dina gärningar skola komma tillbaka över ditt eget huvud.

16 Ja, såsom I haven druckit på mitt heliga berg, så skola ock alla hednafolk få dricka beständigt, de skola få dricka kalken i botten och bliva såsom hade de ej varit till.

17 Men på Sions berg skall finnas en räddad skara, och det skall vara en helig plats; och Jakobs hus skall åter få råda över sina besittningar.

18 Då skall Jakobs hus bliva en eld och Josefs hus en låga, och Esaus hus skall varda såsom strå, och de skola antända det och förtära det, och ingen skall slippa undan av Esaus hus; ty så har HE EN talat.

19 Och Sydlandets folk skall taga Esaus berg i besittning, och Låglandets folk skall taga filistéernas land; ja, också Efraims mark skall man taga i besittning, så ock Samariens mark. Och Benjamin skall taga Gilead.

20 Och de bortförda av denna Israels barns här, de som bo i Kanaan allt intill Sarefat, så ock de bortförda från Jerusalem, de som leva i Sefarad, dessa skola taga Sydlandets städer i besittning.

21 Och frälsare skola draga upp på Sions berg till att döma Esaus berg. Och så skall riket vara HE ENS.

   内的意味を調べる

Exploring the Meaning of Obadiah 1      

による New Christian Bible Study Staff

In Obadiah 1, the sole chapter in this book, there's a prophecy of destruction for Edom. The people of the land of Edom -- the Edomites -- were descendants of Esau, so they were cousins and neighbors of the Jewish people.

In Swedenborg's sketch of the internal sense of this part of the Word, (The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 213), we find this:

- Edom represents people who are in self-intelligence and who pervert the sense of the letter of the word.
- In Obadiah 1:1-3, They must be combated, because they believe themselves to be more intelligent than others.
- In 1:4-5, They defend falsities by natural light, but they will perish, and with them, the falsities themselves.
- In 1:6, They have pride.
- In 1:7, They have no truths.
- In 1:8-9, They will perish on the day of judgment, because they have oppressed the church.
- In 1:10-14, They destroy the church still further, and this is their delight.
- In 1:15-16, Destruction will come upon them on the day of judgment.
- In 1:17, A new church will come into existence.
- In 1:18, in place of the former church, which is condemned.
- In 1:19-21, The new church will be in the understanding of truth, and those that are in it will be saved.

This story was written around 2600 years ago. There were people alive then who were impressed with their own intelligence. They didn't respect the Word's inner meaning, and twisted its literal meaning. In Obadiah 1:10, we see them even taking delight in destroying true ideas.

Today, maybe it's easier than ever to be impressed by our own intelligence, because we can do so much. We're putting vehicles on Mars, and making robots that can do back flips. But how should we regard the Word? We need to look at its deep meaning, to really understand spiritual truths -- so that we have the fundamental spiritual wisdom to hold and harness our intelligence -- and to be part of the Lord's church, where we're open to receiving his good and truth, and living by it.

スウェーデンボルグ

スウェーデンボルグの著作の主な説明:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 210


スウェーデンボルグによるこの章の他の参照:

Arcana Caelestia 1197, 1458, 2606, 2851, 3322, 3901, 4117, ...

Apocalypse Revealed 164, 338, 591, 649, 704

Doctrine of the Lord 4

The Doctrine of the New Jerusalem Regarding the Sacred Scripture 79

True Christian Religion 318


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 193, 405, 410, 448, 811, 919, 1005

An Invitation to the New Church 35

Scriptural Confirmations 9, 75

その他の解説

  ストーリー:


  聖書研究:  (see all)同様の聖書の一節へ飛ぶ

1 Mosebok 25:23, 30, 36:8, 9

5 Mosebok 23:8

1 Konungaboken 17:9

Ester 9:25

Jobb 20:6, 31:29, 39:27

Psaltaren 22:29, 41:10, 137:7, 149:6

Ordspråksboken 5:22, 17:5, 29:23

Jesaja 11:14, 14:13, 15, 19:11, 12, 16, 21:11, 24:23, 34:5, 60:21, 65:9

Jeremia 4:30, 6:9, 12:14, 25:15, 21, 28, 31:23, 32:44, 49:7

Klagovisorna 4:21, 22

Hesekiel 25:12, 28:16, 30:3, 35:1, 36:12

Daniel 7:18

Hosea 11

joel 1:15, 3:5

Amos 1:11, 9:2, 12

Mika 4:7, 11, 7:14

Nahum 3:13

Sefanja 2:10

Sakaria 12:6

Malaki 1:3

Matteus 7:2

Lukas 1:33

Uppenbarelseboken 11:15

聖書の意味

syn
Vision is the innermost revelation, which is of perception. Visions are according to the state of humankind. The visions of people whose interiors are closed,...

säger
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

he
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Edom
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

hört
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

oss
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

hjärta
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

Boning
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

ned
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

jorden
"Jorden" i Bibeln kan betyda en person eller en grupp likasinnade människor som i en kyrka. Men det hänvisar specifikt till det yttre i personens...

näste
To make a nest,' as in Jeremiah 48:28, when related to a bird, signifies the same thing as 'to dwell,' which is fulfilling the duties...

örnen
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

komma
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

natten
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

stjäla
In a natural sense, the commandment 'Thou shalt not steal,' in Exodus 20:15, means, according to the letter, not stealing, robbing, or committing piracy in...

Esau
Esau (Gen. 28:5, etc.) signifies the truth of good in the natural principle. Esau (Gen. 32:3) signifies celestial good in the natural principle.

bröd
The word “bread” is used two ways in the Bible. In some cases it means actual bread; in others it stands for food in general....

Väg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

Esaus
Esau (Gen. 28:5, etc.) signifies the truth of good in the natural principle. Esau (Gen. 32:3) signifies celestial good in the natural principle.

berg
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

man
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

våld
'Violence' signifies the outrage done to charity and the destruction of charity and faith. 'Violence,' as in Jeremiah 15:21, signifies falsities which assault the good...

broder
There are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. One denotes an actual blood relationship; the...

Jakob
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

skam
On a natural level, there are a variety of things that can cause shame. We might be ashamed of physical weakness or ugliness; we might...

Evig
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

främlingar
In Ezekiel 28:7, 'strangers' signify falsities which destroy truths, and 'the terrible of the nations,' evils which destroy good.

Port
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

Jerusalem
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

Se
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

barn
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Göra
'To reward' signifies meting out punishment.

tillbaka
Det finns många fall i Bibeln som beskriver människor som vänder sig tillbaka, ser tillbaka eller går tillbaka. I de flesta fall är det ett...

huvud
The head is the part of us that is highest, which means in a representative sense that it is what is closest to the Lord....

heliga
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

dricka
Food in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what...

helig
The Bible describes many things as being holy, or sacred. The Ark of the Covenant is one very holy object. The inmost chamber of the...

Jakobs
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

hus
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

eld
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

Josefs
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

strå
'To be consumed as stubble' denotes total vastation.

filistéernas
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

Efraims
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...

Samariens
'Samaria,' as in Amos 4:1. 6:1, signifies the spiritual church perverted.

Benjamin
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

Gilead
Mount Gilead, as in Genesis 31:21, 23, as a boundary, in a spiritual sense, signifies the first good, which is that of things pertaining to...

Israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

städer
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

解説

 

Exploring the Meaning of Obadiah 1      

による New Christian Bible Study Staff

In Obadiah 1, the sole chapter in this book, there's a prophecy of destruction for Edom. The people of the land of Edom -- the Edomites -- were descendants of Esau, so they were cousins and neighbors of the Jewish people.

In Swedenborg's sketch of the internal sense of this part of the Word, (The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 213), we find this:

- Edom represents people who are in self-intelligence and who pervert the sense of the letter of the word.
- In Obadiah 1:1-3, They must be combated, because they believe themselves to be more intelligent than others.
- In 1:4-5, They defend falsities by natural light, but they will perish, and with them, the falsities themselves.
- In 1:6, They have pride.
- In 1:7, They have no truths.
- In 1:8-9, They will perish on the day of judgment, because they have oppressed the church.
- In 1:10-14, They destroy the church still further, and this is their delight.
- In 1:15-16, Destruction will come upon them on the day of judgment.
- In 1:17, A new church will come into existence.
- In 1:18, in place of the former church, which is condemned.
- In 1:19-21, The new church will be in the understanding of truth, and those that are in it will be saved.

This story was written around 2600 years ago. There were people alive then who were impressed with their own intelligence. They didn't respect the Word's inner meaning, and twisted its literal meaning. In Obadiah 1:10, we see them even taking delight in destroying true ideas.

Today, maybe it's easier than ever to be impressed by our own intelligence, because we can do so much. We're putting vehicles on Mars, and making robots that can do back flips. But how should we regard the Word? We need to look at its deep meaning, to really understand spiritual truths -- so that we have the fundamental spiritual wisdom to hold and harness our intelligence -- and to be part of the Lord's church, where we're open to receiving his good and truth, and living by it.

聖書

 

Jesaja 34:5

1917 års bibelöversättning         

内的意味を調べる

← 前    全章    次 →

5 Ty mitt svärd har druckit sig rusigt i himmelen; se, det far nedEdom till dom, på det folk jag har givit till spillo.

   内的意味を調べる

Explanation of Isaiah 34      

による Rev. John H. Smithson

THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 34

(Note: Rev. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation)

1. COME near, O you nations, to hear; and hearken, O you peoples! let the earth hear, and the fulness thereof; the world, and all its productions.

VERSE 1. Here " nations" signify those who are in the Good of love, and "peoples" those who are in the Goods of charity and the Truths of faith thence derived; and therefore it is said of the nations that "they should come near", and of the peoples that "they should hearken." To "come near" signifies to be conjoined by love, and to "hearken" is to obey and to be instructed. Hence also it is said, "Let the earth hear, and the fulness thereof"; the "earth" signifying the church as to Good, and the "fulness" thereof signifying Truths. Apocalypse Explained 331.

2. For the anger of Jehovah is upon all the nations, and His wrath upon all the host thereof: He has utterly destroyed them; He has given them up to slaughter.

Verse 2. By "nations" are here signified evils, and by "host" falsities from evil; the total destruction thereof by their being "utterly destroyed [or delivered to the curse], and given up to slaughter." Apocalypse Explained 573. See also Arcana Coelestia 3614.

Verses 2, 3. The anger of Jehovah, etc. - These things are said concerning the Last Judgment. By "the anger of Jehovah upon all the nations, and His wrath upon all the host thereof", is signified the destruction and damnation of all who are in evils and falsities thence derived, purposely and from the heart; "nations" are those evils, and the "host" or "army "all falsities thence derived. That such should be accursed and perish, is signified by "He has utterly destroyed them, and has given them up to slaughter. "The damnation of those who would perish by falsities, is signified by "their slain shall be cast out"; "slain", in the Word, being predicated of those who perish by falsities, and to be "cast out" is to be damned. The damnation of those who would perish by evils, is signified by "the stench of their carcases shall ascend"; "carcases", in the Word, being predicated of those who perish by evils, and their "stench" signifying damnation. "The mountains shall melt down with their blood", signifies the evils of the loves of self and of the world, and "blood" the falsities connected therewith.

4.Apocalypse Explained 405.

3. And their slain shall be cast out; and from their carcases their stench shall ascend; and the mountains shall melt down with their blood.

Verse 3. From their carcases their stench shall ascend. - Spheres of love and of faith are perceived in heaven as grateful odours; hence it was that aromatics and incense and odours in ointments were made representative in the Jewish church. But spheres of what is evil and false are perceived as stenches of various kinds. A cadaverous stench, as from putrid carcases, is perceived from the hell of robbers and murderers, and an excrementitious stench from the hell of adulters; thus everything evil has its own stench, and everything good has its own fragrance. Arcana Coelestia 925, 4631.

4. And all the host of heaven shall be dissolved; and the heavens shall be rolled up like a scroll: and all their host shall fall down, as the leaf falls off from the vine, and as the falling [fruit] from the fig-tree.

Verse 4. In this passage the sun, moon, and stars are called a "host" or "army", because by the "sun" is signified the Good of love; by the "moon", Truth from Good; and by the "stars", the knowledges of Truth and of Good. consequently they signify Goods and Truths in all their aggregate, which are called an "army" because they resist evils and falsities, and perpetually conquer them as enemies. Apocalypse Explained 573.

These, words are said concerning the day of the Last Judgrnent which was to come, and which also did come; for the Last Judgment predicted by the prophets of the Old 'I'estament, was executed by the Lord when He was in the world; and because then similar things were done to those described in the Last Judgment prodicted in the Apocalypse, which at this day has been performed by the Lord, therefore similar things are here said, as that "the heavens shall be rolled up like a scroll", etc., as in Revelation 6:14. Apocalypse Explained 403.

5. For My sword shall be drunken in heaven: behold, on Edom it shall descend; and on the people of My curse, to judgment.

Verse 5. [To denote the interior falsities in the minds of those who are represented by " Edom" in a bad sense; for "heaven" is predicated of the interiors, and the "sword" is said to be "drunken in heaven" when the doctrine of the false, or when false doctrine is so imbued and impregnated with false principles as to be entirely false. As to the meaning of "drunkenness", see Chapter 28:1, the Exposition.]

On Edom it shall descend. - By "Edom" is signified the good of the natural principle to which are adjoined the doctrinals of Truth, but, in the opposite sense, by "Edom" [as in this passage] is signified the evil of self-love when false principles [or false doctrines] are adjoined to it. Many names, in the Word, have also an opposite sense, as has been often shown above, by reason that what is Good and True in the church in process of time degenerates into what is evil and false by various adulterations. Arcana Coelestia 3322. See also further respecting "Edom", Chapter 63:1, 2, 3, 5, the Exposition.

[" Edom", therefore, in a bad sense, denotes all those in the church who, although they bear the Christian name, yet do not, on account of the, prevalence of selfish and worldly love in their minds, concern themselves about the truths of the Word and the spiritual things of the church. They thus remain merely natural; and when, at death, they come into the world of spirits, the judgment described in this chapter is executed upon them. Everyone should earnestly watch and pray against such a state. As to "Edom", see also above, Chapter 11:14, the Exposition.]

6. The sword of Jehovah is filled with blood; it is made fat with fatness: with the blood of lambs, and of goats; with the fat of the kidneys of rams: for Jehovah has a sacrifice in Bozrah, and a great slaughter in the land of Edom.

Verse 6. Here by "lambs", "rams", and "goats" are signiiled three degrees of the Good of innocence, spoken of above; but the subject here treated of is concerning the destruction of them by the falsities of evil; for "sword" signifies the false destroying Truth and Good, and "the blood with which it shall be filled" signifies destruction. Inasmuch as by "lamb" is signified innocence, which, viewed in itself, is love to the Lord, therefore by "Lamb", in the supreme sense, is signified the Lord as to the Divine Human; for the Lord, as to that principle, was Innocence itself. This appears in the following passage:

"He was oppressed and affiicted, yet He opened not His mouth; as a lamb He is led to the slaughter." (Isaiah 53:7) Apocalypse Explained 314.

7. And the unicorns shall fall down with them; and the bullocks, together with the bulls: and their land shall be drunken with blood, and their dust shall be made fat with fatness.

Verse 7. By "unicorns", in a bad sense, are meant the falsities of the sensual man S. S. 18.

[These words, as said of "Edom" in a bad sense, involve the destruction of all the semblances of good, denoted by "bullocks", etc., adopted by the natural man during his life in the world, which were confirmed by reasonings from fallacies, and from the literal sense of the Word not understood by means of genuine doctrine. These external semblances of good, which have merely selfish considerations for their origin, are, at the time of Judgment, destroyed by the falsities and by the falsifications of Truth in which they have lived, and which are signified by "the sword being filled" and by "the land being drunken with blood."]

8. For it is the day of vengeance to Jehovah; the year of recompences for the controversy of Zion.

Verse 8. By "the day of vengeance to Jehovah" and by "the year of recompences" is signified the Last Judgment and the damnation of those who, by falsities and evils, have desolated all the Truths of the church, thus "for the controversy of Zion." Apocalypse Explained 850.

Verses 8-10. "The day of vengeance to Jehovah, and the year of recompences for the controversy of Zion", signifies the advent of the Lord, and the Last Jugment then accomplished by Him. "The torrents being turned into pitch, and the dust into brimstone", signifies the hell into which they are cast who are in the falsities of evil, and in the evils of the false. The evil of infernal love and its punishment, is signified by "the pitch burning night and day, and not being quenched"; and the dire false from that evil is signified by "the smoke ascending for ever." Apocalypse Explained 578.

9. And the torrents thereof shall be turned into pitch, and the dust thereof into brimstone; and the land thereof shall become burning pitch:

10. By night and by day it shall not be quenched; for ever shall her smoke ascend: from generation to generation she shall lie waste; for ever and ever one shall pass through her;

Verses 9, 10. The land thereof shall become burning pitch; - from generation to generation she shall lie waste, etc. - By "burning pitch" is signified all evil originating in the love of self, by which the church altogether perishes and is devastated; wherefore it is said "The earth [or land] shall be turned into burning pitch; from generation to generation she shall lie waste." Who does not see that such things are not said of the earth itself? Apocalypse Explained 304.

11. But the cormorant and the bittern shall possess her; and the owl and the raven shall dwell there: and He shall stretch over her the line of emptiness, and the plummet of devastation.

12. As to her nobles, none shall be there whom they can call [to] the kingdom; and all her princes shall be nothing.

Verses 11, 12. The "cormorant", the "bittern", the "owl", and the "raven" signify various kinds of, falsity, which exist when the divine Truths of the Word are accounted as nothing. The desolation and devastation of Truth is denoted by "the line of emptiness and the plummets of devastation"; and the falsities which, with such persons, are as primary truths, are signified by "princes." Arcana Coelestia 5043.

Verses 11, 13, 14, 15. These words describe not only the fallen church, but the quality of the unregenerate man. That every man ought to be regenerated is not only declared in the Word, but is obvious also to reason, since he is born with a propensity to evils of every kind derived from his parents, and these have their abode in his natural man, who of himself is diametrically opposed to the spiritual man; and yet he is born to be an inhabitant of heaven, to which place he cannot be admitted unless he be rendered spiritual, which call only be effected by regeneration. Hence it necessarily follows that the natural man, with his lusts, ought to be conquered, subdued, and inverted, for otherwise he cannot stir a step towards heaven, but must needs cast himself deeper and deeper into hell. How plain must this appear to everyone who believes that he is born with a propensity to evils of every kind, and who acknowledges that there are such principles as good and evil, and that the one is contrary to the other: also that there is a life after death, a hell, and a heaven; and that hell is formed by evil, and heaven by good. 'The natural man, considered in himself, as to his nature, differs not at all from the nature of beasts, nay, with regard to his will, to all intents and purposes he is a wild beast; he differs, indeed, from beasts with respect to his understanding, for this is capable of elevation above the lusts of the will, and not only of seeing, but also of regulating them; hence it is that a man is capable of thought from understanding, and of speech fron thought, which beasts are not. What is the quality of man by birth, and what it would be unless he were regenerated, may be seen in savage beasts of all kinds; - he would be a tiger, a panther, a leopard, a wild boar, a scorpion; a tarantula; a viper, a crocodile, etc.; so that unless he were transformed into a sheep by regeneration, what would he be but a devil amongst devils in hell? And supposing the innate ferocity of men under no restraint from the laws of civil government, would they not assault and murder one another, or at least despoil one another of their possessions, even to their very clothes? Are there any of the human species who are not by birth satyrs and priapi, or four-footed reptiles? And who among them, unless he be regenerated, becomes after all anything better than an ape. That external morality, which man assumes for the purpose of concealing his internals, can make him nothing more. True Christian Religion 574.

13. And in her palaces shall spring up thorns; the thistle and the bramble in her fortresses: and she shall become a habitation of dragons, a court for the daughters of the owl.

Verse 13. Treating concerning "Edam", and concerning the "Gentiles", by whom are understood those who are in falsities and evils. The falsities and evils in which they are, are signified by "thorns", the "thistle", and the "bramble"; the dogmas defending them are signified by "palaces" and by " fortresses"; the devastation of all Good and Truth is signified by being "a habitation of dragons" and "a court for the daughters of the owl"; "owls" denoting those 'who for Truth see falsities, and their "daughters" the concupiscences of falsifying Truths. Apocalypse Explained 714.

14. And monsters [Zijim] and wild beasts [Ijim] shall meet together; and the satyr shall call to his fellow: there also the screech-owl shall repose, and shall find for herself a place of rest.

15. There shall the arrow-snake nestle, and lay; and she shall hatch, and gather [her young] under her shadow: there also shall the vultures be gathered together, each one with her mate.

Verse 14. Monsters [ZijimJ and wild beasts [Ijim], etc. - See above, Chapter 13:21, 22, the Exposition and note.

16. Search you out from the Book of Jehovah, and read: not one of these shall fail; not a female shall lack her mate: for His mouth, it has commanded; and His spirit, it has gathered them.

Verse 16. Search you out from the Book of Jehovah, etc. - [These words involve the command to "search the Scriptures", etc., as in John 5:39, and denote that the truths of prophecy, or of the Word, will be certainly fulfilled, and that the fallen state of the church and of the individual unregenerate mind, signified by "Edom", in a bad sense, will experience what is here depicted.]

The necessity of searching the Scriptures may appear from considering the conjunction of the truths of the church with its scientifics, and the manner in which it is effected; for a principle is not to be drawn from scientifics, so that the truths of faith may by them be entered into, since the scientifics appertaining to man are derived from things sensual, thus from the world, whence result innumerable fallacies; but a principle is to be derived from the truths of faith, that is, by this method; - first, the doctrinals of the church are to be learned; and afterwards exploration is to be made from the Word whether they be true, since they are not true because the rulers of the church have pronounced them so, and their followers confirm them to be so, for thus the doctrinals of all churches and of all religions would be pronounced true merely on the authority of the soil in which they are propagated, and of their birth-place; thus not only the doctrinals of the Papists, and also of the Quakers, would be true, but also of the Jews, and likewise of the Mahometans, because their leaders have pronounced them so, and their followers confirm the same. From which considerations it is evident that the Word ought to be searched, and examination to be made from the Word whether the above doctrinals be true; when this is done from the affection of truth, then man is enlightened by the Lord, so as to apperceive, without knowing whence, what is true, and he is confined therein according to the good in which he is principled. Afterwards, when he is confirmed, and thus in an affirmative principle from the Word that they are the truths of faith, it is then allowable for him to confirm them by all the scientifics he possesses, of whatsoever name and nature, for then, inasmuch as a principle of affirmation reigns universally, he accepts the scientifics which are in agreement, and rejects those which, by reason of the fallacies they contain, disagree. Arcana Coelestia 6047.

They who read the Word, and on such occasion look to the Lord, by acknowledging that all Truth and all Good are from Him, and not in the least from themselves, are illustrated, and see Truth and perceive Good from the Word. This illustration is from the light of heaven. Arcana Coelestia 9405.

17. And He has cast the lot for them; and His hand has divided it unto them by the line: they shall possess it for ever; from generation to generation shall they dwell therein.

Verse 17. [These words are quoted in Arcana Coelestia 6343, but only to show the frequent employment of the expressions in the Word to indicate the marriage union of the Good and the True, which is everywhere in the Word, and in which its great sanctity consists. This verse, however, is considered by expositors in general to relate to the desolate state of Edom at the fulfilment of this prophecy, when "the land of Edam would be inhabited for ever by the birds and beasts" mentioned in the previous verses. (See note, p. 359.) But, judging from the internal sense affixed to the margin, it would appear that this verse does not describe the land of Edom as "marked out by the line" for the habitation of wild beasts and for consequent desolation, but for the remnant of those signified by "Edam", who, at the time of judgment, can be delivered from destruction and reclaimed. We know that, at the time of judgment" there are always such "remnants", and such as "escape." (See Chapter 11:11-14, the Exposition.) These" remnants", in the world of spirits, are eventually; after instruction, raised up into heaven, which is "the land they shall possess for ever"; and of those in the church on earth who correspond to these "remnants", the Lord can make a New Church.]

---
Isaiah Chapter 34

1. COME near, O you nations, to hear; and hearken, O you peoples! let the earth hear, and the fulness thereof; the world, and all its productions.

2. For the anger of Jehovah is upon all the nations, and His wrath upon all the host thereof: He has utterly destroyed them; He has given them up to slaughter.

3. And their slain shall be cast out; and from their carcases their stench shall ascend; and the mountains shall melt down with their blood.

4. And all the host of heaven shall be dissolved; and the heavens shall be rolled up like a scroll: and all their host shall fall down, as the leaf falls off from the vine, and as the falling [fruit] from the fig-tree.

5. For My sword shall be drunken in heaven: behold, on Edom it shall descend; and on the people of My curse, to judgment.

6. The sword of Jehovah is filled with blood; it is made fat with fatness: with the blood of lambs, and of goats; with the fat of the kidneys of rams: for Jehovah has a sacrifice in Bozrah, and a great slaughter in the land of Edom.

7. And the unicorns shall fall down with them; and the bullocks, together with the bulls: and their land shall be drunken with blood, and their dust shall be made fat with fatness.

8. For it is the day of vengeance to Jehovah; the year of recompences for the controversy of Zion.

9. And the torrents thereof shall be turned into pitch, and the dust thereof into brimstone; and the land thereof shall become burning pitch:

10. By night and by day it shall not be quenched; for ever shall her smoke ascend: from generation to generation she shall lie waste; for ever and ever one shall pass through her;

11. But the cormorant and the bittern shall possess her; and the owl and the raven shall dwell there: and He shall stretch over her the line of emptiness, and the plummet of devastation.

12. As to her nobles, none shall be there whom they can call [to] the kingdom; and all her princes shall be nothing.

13. And in her palaces shall spring up thorns; the thistle and the bramble in her fortresses: and she shall become a habitation of dragons, a court for the daughters of the owl.

14. And monsters [Zijim] and wild beasts [Ijim] shall meet together; and the satyr shall call to his fellow: there also the screech-owl shall repose, and shall find for herself a place of rest.

15. There shall the arrow-snake nestle, and lay; and she shall hatch, and gather [her young] under her shadow: there also shall the vultures be gathered together, each one with her mate.

16. Search you out from the Book of Jehovah, and read: not one of these shall fail; not a female shall lack her mate: for His mouth, it has commanded; and His spirit, it has gathered them.

17. And He has cast the lot for them; and His hand has divided it unto them by the line: they shall possess it for ever; from generation to generation shall they dwell therein.

スウェーデンボルグ

スウェーデンボルグの著作の主な説明:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 34

その他の解説

  ストーリー:


  関連書籍  (see all)


同様の聖書の一節へ飛ぶ

Jesaja 21:11

Jeremia 46:10, 49:7

Hesekiel 25:12, 35:1, 36:5

Amos 1:11

Obadja 1

Sefanja 7

Malaki 4

聖書の意味

svärd
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

himmelen
Himlarna är himmelska och andliga saker. Följaktligen är det inre saker, både av Herrens rike i himlen och på jorden. Detta hänvisar också till kyrkan,...

ned
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

Edom
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

Dom
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...


翻訳: