Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer#164

この節の研究

        
/ 325に移動  
  

164. De mens die zich onderzoekt om boete te doen, zal zijn denken en de bedoelingen van zijn wil onderzoeken, en aldaar wat hij zou gedaan hebben, als het hem geoorloofd was geweest, dat is als hij niet zou gevreesd hebben de wetten en het verlies van faam, eer en gewin, want dáár zijn de boze dingen van de mens, en de boze dingen die de mens met het lichaam doet zijn alle daarvandaan. Zij die niet de boze dingen van hun denken en wil uitvorsen, kunnen geen boete doen, want zij denken en willen daarna hetzelfde als eerder, en toch is boze dingen willen deze doen. Dit is zich onderzoeken.

  
/ 325に移動  
  
   この節の研究
スウェーデンボルグの作品から

スウェーデンボルグ未出版の作品より参照:

Apocalypse Explained 143, 585


   スウェーデンボルグの検索ツール

その他の新キリスト教の注釈

スウェーデンボルグ財団からのビデオ

ここに示されているビデオは、スウェーデンボルグ財団の友人のご厚意により提供されています。 これらの詳細については、 swedenborg.com をご覧ください。


Repentance: How To Be In Heaven Now - Swedenborg and Life

"Active repentance is examining ourselves, recognizing and admitting our sins, praying to the Lord, and beginning a new life." - True Christianity, Emanuel Swedenborg


The Day-to-Day Process of Our Salvation - Swedenborg and Life

How does salvation work Swedenborg says our “work week” is symbolic of our growing spiritual connection with God.


Published by Swedenborg Boekhuis.


翻訳: