Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer#162

この節の研究

        
/ 325に移動  
  

162. Wie alleen universeel erkent een zondaar te zijn, en zich schuldig maakt aan alle boze dingen en zich niet onderzoekt, dat is zijn eigen zonden ziet, deze doet wel belijdenis maar niet de belijdenis van de boete of van het berouw. Omdat deze niet zijn boze dingen kent, leeft hij daarna zoals tevoren.

  
/ 325に移動  
  
   この節の研究
スウェーデンボルグの作品から

スウェーデンボルグ未出版の作品より参照:

Apocalypse Explained 143, 585


   スウェーデンボルグの検索ツール

スウェーデンボルグ財団からのビデオ

ここに示されているビデオは、スウェーデンボルグ財団の友人のご厚意により提供されています。 これらの詳細については、 swedenborg.com をご覧ください。


Repentance: Getting Past the Two Monsters - S&L Short Clips

Repentance is not about declaring oneself a general sinner. It's about looking for specific bad habits to acknowledge, resist and change.


Repentance: How To Be In Heaven Now - Swedenborg and Life

"Active repentance is examining ourselves, recognizing and admitting our sins, praying to the Lord, and beginning a new life." - True Christianity, Emanuel Swedenborg


Published by Swedenborg Boekhuis.


翻訳: