Engelenwijsheid over de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid (Weevers vertaling)


これは以下の翻訳です:De Divino Amore et de Divina Sapientia による Swedenborg, Emanuel

Nederlandsに翻訳されました


解説:

This philosophically oriented work explains how God working from Divine Love through Divine Wisdom created the universe in its spiritual dimensions and then in its physical dimensions.

この翻訳について:

God werkt vanuit de Goddelijke Liefde door middel van Goddelijke Wijsheid om het universum te scheppen - eerst in zijn spirituele dimensies en daarna in zijn fysieke dimensies.

作成日: 2008

クレジット: Published by Swedenborg Boekhuis.

著作権: Swedenborg Boekhuis NL

Copyright by Swedenborgiana Magazine. All rights reserved by the publisher.

ライセンス: Used with permission - 用語を見て下さい。

取得先: http://swedenborg.nl


推奨される引用文:

Engelenwijsheid over de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid. Translated. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


バック