God verheerlijken en prijzen


これは以下の翻訳です:Glorifying and Praising God による New Christian Bible Study Staff

機械翻訳された Nederlands

解説:

"En de herders keerden terug, God verheerlijkend en lovend om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was."

作成日: 2023

クレジット: New Christian Bible Study machine translation team.

著作権: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

ライセンス: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - 用語を見て下さい。

概要: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


推奨される引用文:

God verheerlijken en prijzen. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


バック