Over het Woord (Janssens vertaling)


これは以下の翻訳です:De Verbo による Emanuel Swedenborg

原作はその作者によって出版されませんでした。

Guus JanssensによってNederlandsに翻訳されました


解説:

This is a pre-cursor draft of "The Sacred Scripture". It outlines the way that the Divine communicates with us in the Word via its inner meaning.

この翻訳について:

Dit is een pre-cursor ontwerp van "De Heilige Schrift". Het schetst de manier waarop het Goddelijke met ons communiceert in het Woord via zijn innerlijke betekenis.

作成者または翻訳者: Guus Janssens

作成日: 1998

クレジット: Published by Swedenborg Boekhuis, in the Netherlands.

著作権: Copyright by Swedenborg Boekhuis NL

All rights reserved by the publisher.

ライセンス: Used with permission - 用語を見て下さい。

取得先: http://swedenborg.nl


推奨される引用文:

Over het Woord. [Written in 1762, not published by the author.] Translated by Guus Janssens. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

翻訳: