Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus#559

作者: エマニュエル・スウェデンボルグ

この節の研究

  
/ 10837に移動  
  

559. De barmhartigheid van de Heer wordt beschreven door het berouwen en het smarten aan het hart, vers 6. Dat zij van dien aard geworden zijn, dat hun begeerten en inbeeldingen hen noodzakelijk moesten verdelgen, vers 7; dat daarom, opdat het menselijk geslacht gered zou worden, een nieuwe Kerk zou ontstaan, welke Noach is, vers 8.

  
/ 10837に移動  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl