Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus#8388

作者: エマニュエル・スウェデンボルグ

この節の研究

  
/ 10837に移動  
  

8388. De zonden belijden is de boosheden leren kennen en die bij zichzelf zien, erkennen, zichzelf beschuldigen en zich daarom verdoemen; wanneer dit voor God plaatsvindt, is het de zonden belijden.

  
/ 10837に移動  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl