John 10:2

勉強

             |

2 Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa.