Psaltaren 19:4

勉強

       

4 det är ej ett tal eller språk vars ljud icke höres.