Psalmi 65:7

勉強

              |

7 Koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih i bunu po narodima!