ဝတ်ပြုရာကျမ်း 12:3

勉強

            |

3 အဋ္ဌမနေ့၌ သားယောက်ျားအား အရေဖျားလှီးခြင်းကို ပြုရမည်။