Odes 8:77

勉強

                 |

77 ευλογεω-V2--PAI2P ο- A--NPF πηγη-N1--NPF ο- A--ASM κυριος-N2--ASM υμνεω-V2--PAI2P και-C υπερυψοω-V4--PAD2P αυτος- D--ASM εις-P ο- A--APM αιων-N3W-APM