Józsué 23:11

勉強

                 |

11 Azért igen vigyázzatok magatokra, hogy szeressétek az Urat, a ti Isteneteket!