1 Krónika 23:2

勉強

     

2 És összegyûjté Izráel összes fejedelmeit, a papokat és a Lévitákat is.