Θλίψεις 5:15

勉強

       

15 Επαυσεν η χαρα της καρδιας ημων, ο χορος ημων εστραφη εις πενθος.