2 Χρονικά 11:6

勉強

     

6 Και ωκοδομησε την Βηθλεεμ και την Ηταμ και την Θεκουε